Uri ng pagsulat

Uri ng pagsulat 1 mga uri ng pagsulat 2 akademik – ito ay isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at.

Ang manunulat ay kailangang maging responsable lalong-lao na sa paglalahad ng mga ebidensiya, patunay, o ano mang nagpapatibay sa kanyang argumento. Maraming uri ang pagsulat,maari ito ayon sa iba't ibang pangangailangan ng mga tao sa lipunan ang isang manunulat ay maaring magbigay-impormasyon.

Mga uri ng pagsulat y akademik y teknikal y jornalistik y referensyal y teknikal y isang uri ng tekstong ekspositori na nagbibigay ng impormasyon para sa.

Uri ng pagsulat

uri ng pagsulat Ang malikhaing pagsusulat (ingles: creative writing) ay anumang pagsusulat na  lumalabas sa mga hangganan ng karaniwang prupesyunal, pampamamahayag .

Ang kana (仮名) ay ang papantig na sistema ng pagsulat ng wikang hapones mayroong tatlong uri ng sulating kana: ang pakulot na hiragana (ひらがな), ang.

Gumagamit rin ng ganitong uri ng pagsulat ang mga nasa-edad nang tao, katulad ng mga sa mga pagkukumpleto ng mga dokumento, kung saan dapat hindi.

Ang sistema sa pagsulat isa sa simbolikong sistema sa pagpadayag sa pinulongan pinaagi sa pagsulat ang pagsulat mao ang representasyon sa pinulongan.

uri ng pagsulat Ang malikhaing pagsusulat (ingles: creative writing) ay anumang pagsusulat na  lumalabas sa mga hangganan ng karaniwang prupesyunal, pampamamahayag .
Uri ng pagsulat
Rated 3/5 based on 13 review

2018.